KOMUNIKACJA OPARTA NA EMPATII

nazywana również Porozumieniem Bez Przemocy, w oryginale Nonviolent Communikation /NVC/ – to pewien sposób komunikacji. Sposób, który sprzyja nawiązaniu kontaktu z innymi opartego na szacunku i zrozumieniu, a także uwzględnieniu potrzeb obydwu stron, które są w kontakcie.

Empatia jest tutaj rozumiana jako sposób towarzyszenia, pełnej skupienia obecności oraz słuchania drugiej osoby, aby za jej słowami/ niezależnie od wypowiadanych treści/ odnajdywać uczucia i stojące za nimi potrzeby. To rodzaj spotkania, które prowadzi obie strony do poczucia WYGRANY-WYGRANY.

Twórcą metody jest Marshall B. Rosenberg amerykański psycholog i mediator, który mówił o sobie: – „ W życiu szukam współczucia, przepływu między sobą, a innymi ludźmi, opartego na dawaniu z serca”

„Fundamentem PBP jest taki sposób mówienia i umiejętność komunikowania się, które pozwolą nam zachować człowieczeństwo nawet w niesprzyjających okolicznościach.”

Komunikacja oparta na empatii opiera się na modelu 4 KROKÓW, w skład którego wchodzą:

OBSERWACJE:

opisanie rzeczywistości tak precyzyjnie i bezstronnie, jak zrobiłaby to kamera wzbogacona o ludzkie zmysły. Mówię o tym co widzę, słyszę, odczuwam.

UCZUCIA:

Uczucia są dziećmi potrzeb. Uczucia i potrzeby to subiektywna część nas.
Kierują naszymi działaniami czy jesteśmy tego świadomi czy nie

POTRZEBY:

Potrzeby są naturalną motywacją do życia, do działania. Dotyczą wszystkich aspektów naszego istnienia – fizycznych , emocjonalnych, intelektualnych, społecznych, duchowych. To czy potrzeby są zaspokojone czy nie determinuje nasze uczucia.

PROŚBY:

Trzy rodzaje: Prośba o informacje zwrotną – czy możesz powtórzyć jak zrozumiałeś to co powiedziałam? Prośba o szczerość – czy możesz powiedzieć co czujesz i myślisz w związku z tym co powiedziałam? Prośba o działanie – czy możesz poczekać aż dokończę wypowiedź zanim zaczniesz przedstawiać swój pogląd?


stół - empatia


Główne założenia:

  • Ludzkie uczucia i potrzeby są uniwersalne, wszyscy je mamy – różnią nas oceny, myśli, poglądy
  • Ludzie działają nie przeciwko innym, lecz w celu zaspokojenia swoich potrzeb
  • Krytyka to bolesny wyraz niespełnionych potrzeb, osoby krytykującej. To prośba, a czasem krzyk o pomoc.
  • Za każdym NIE rozmówcy, stoi TAK dla jego ważnej potrzeby
  • „Jeśli nie przywiązujemy wagi do własnych potrzeb, może się okazać, że dla innych też nie będą one ważne.” Marshall B. Rosenberg