Kilka słów o MNIE

Rozwój osobisty jest moją wielką pasją, przygodą i radością.
Na początku był taniec. Tańczyłam jako dziecko, nastolatka i tańczę teraz jako dojrzała kobieta.

Ta pasja zaprowadziła mnie na zajęcia choreoterapii, którą pokochałam i w konsekwencji zapragnęłam dzielić się z innymi.
Wiele zawdzięczam integracji oddechem, dzięki której nauczyłam się karmić oddechem i smakować uczucia .
Nowy rozdział w moim życiu otworzyła Szkoła Komunikacji opartej na Empatii. Tu dowiedziałam się jak być w zgodzie z sobą i nie tracić kontaktu z drugim człowiekiem.
Od wielu lat jestem w podróży w głąb siebie. Aktualnie kontynuuję swój rozwój i poszerzam kwalifikacje zawodowe w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt / II etap, program kliniczny/.W podejściu Gestalt fascynuje mnie żywy kontakt z klientem i założenie, iż relacja terapeutyczna jest najważniejszym narzędziem w terapii. Do relacji z Klientem wnoszę wieloletnie doświadczenie, uważność i szacunek dla jego indywidualności i własnego tempa rozwoju.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.Czerpiąc inspiracje z wielu metod pracy z ciałem, terapii tańcem, treningu odczuwania, eksperymentalnego teatru tańca, komunikacji opartej na empatii oraz psychoterapii Gestalt prowadzę autorskie warsztaty rozwoju osobistego: „Własnym Rytmem”.
To praktyka poszerzania świadomości poprzez ruch intuicyjny i bycie obecnym w swoim ciele, w swojej wewnętrznej prawdzie, To odnajdywanie własnego unikalnego tańca – „ jeżeli sami go nie wytańczymy, nikt nie zrobi tego za nas”.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch dorosłych synów. Moi najbliżsi są moimi najcenniejszymi nauczycielami.

KWALIFIKACJE:

 • Dyplom WSP Bydgoszcz wydział pedagogiki – magister /1991/
 • Certyfikat Instruktora Improwizacji Tańca, Symboliki Ciała /2004/ oraz Eksperymentalnego Teatru Tańca /dyplom Instytutu Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen 2007/,
 • Certyfikat Terapeuty Tańcem i Ruchem – NR 8 PTCH /Poznań 2011/
 • Kurs doskonalenia zawodowego: Terapia Tańcem w oparciu o metodę Anny Halprin Life-Art.-Proces
 • Szkolenie „Ciało i Ruch w Pracy z Emocjami”
 • Dyplom Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego opartej na metodzie Nonviolent Communication /Warszawa 2009-2011/
 • Szkolenie ZEN Coachingu
 • Warsztat szkoleniowy z teorii i praktyki z twórcą metody TRE DR Davidem Berceli
 • Szkolenia w IPZ PTP w Warszawie w zakresie: profilaktyki uzależnień, pomocy osobom współuzależnionym oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Szkolenie Gestalt i jego zasoby w obszarze uzależnień.
 • Dyplom ukończenia I etapu WSPG Pomoc Psychologiczna Gestalt w Praktyce Zawodowej /402h/
 • Kurs Psychologii Stosowanej i Ogólnej / 90h / WSPG