Autorski program Własnym Rytmem, Własnym Głosem

skierowany jest do kobiet z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia:

* kobiety współuzależnione / żony, siostry i matki  alkoholików/

* DDA- dorosłe córki alkoholików / ukończone 18 lat/

Miejsce realizacji: Wałcz,  Pl. Zesłańców Sybiru 3 WCK

Program ten jest postrzegany jako  pogłębiony etap wychodzenia z syndromu współuzależnienia i syndromu DDA:  proces zmiany w kierunkurozwoju osobistego i społecznego. Powstał z potrzeby serca, głębi własnych doświadczeń, szczerej chęci dzielenia i wymiany.

Nadrzędnym celem  programu jest pomoc kobietom w budowaniu ich stabilności emocjonalnej, rozwijanie samoświadomości, samoregulacji, umiejętności komunikacyjnych oraz budowanie strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, co w konsekwencji prowadzi do podnoszenia jakości życia.

Praca przebiega w trzech obszarach jednocześnie:

1/ Psychoedukacja: wiedza na temat mechanizmów współuzależnienia i syndromu DDA

2/ Praca z ciałem: rozwijanie samoświadomości i samoregulacji poprzez odzyskiwanie kontaktu z ciałem i czuciem, budowanie relacji z sobą i z innymi

3/ Rozwijanie umiejętności empatycznejkomunikacji: rozpoznawanie uczuć i potrzeb oraz zdolność ich wyrażania.

Planowane Metody i formy pracy:

Grupa terapeutyczno- rozwojowa o charakterze zamkniętym.

Liczba uczestniczek: max 16 osób

Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu sesja 120 min /2 h /

 Program łączy różne metody pracy. Głównie oparty jest na: terapii tańcem, treningu odczuwania,- praca z ciałem, pracy z oddechem i wizualizacją, komunikacji opartej na empatii, elementach psychoterapii Gestalt i Zen Coachingu.

Każda uczestniczka programu otrzymuje możliwość skorzystania z dodatkowej sesji indywidualnej.

Projekt w pełni finansowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Burmistrza Wałcza.

Jeśli jesteś zainteresowana wzięciem udziału w programie zapraszam na rozmowę wstępną. Kontakt: 508 341 608 lub email: alicja@wlasnymrytmem.pl